10 décembre 2023
Ville de Kisangani, RD Congo
Société

RDC : Sama Lukonde ayambi tata Cardinal Fridolin Ambongo mpo na matata makaboli bikolo Teke na Yaka

Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, ayambi jeudi oyo le 20 octobre 2022 na Primature, Tata Cardinal Fridolin Ambongo, oyo ayaki kopesa ye rapport ya mission pastorale oyo asali kala mingi te na engumba Kwamouth na Grand Bandundu, esika matata ezali ko kabola bikolo Teke na Yaka esali ba sanza ebele.

Na bosololi na bapanzi sango, na suka ya bokutani oyo, Cardinal Ambongo alakisaki ete na mobembo oyo ya ba missionnaires, na ndambo ya archidiocèse na ye, akomaki ba observations oyo ye amoni na tina ya kosolola na Premier ministre mpo nabiyano biye bisengeli.

Nayaki kosolola na Premier ministre mpe na tango moko, kopesa ye rapport na ngai ya visite na ngai na Kwamouth. Ngai lokola pasteur ya archidiocèse oyo ya Kinshasa na kwamouth, eteni ya malamu ezali na archidiocèse na ngai. Nasalaki botali ya bapastɛrɛ mpo na mbala ya liboso pembenipembeni ya ebale tii na kwamouth. Mpe, nakobaki mobembo mwa ngai na Masikwa na ebale Kwa. Kozonga awa, namonaki ete botali na ngai esengeli esila na eteni ya mabele mpe nazalaki na mpepo mposo moleki kino na engumba Bandundu. Nazalaki kosala nzela ya RN17 Bandundu-Masiambio mpo na kokende na Mongata na nzela monene. Nasengelaki kokutana na bandeko ba biso ya mibali mpe ya basi oyo bazali na eteni oyo mpe nazalaki na ba observations oyo emonanaki na ntina mpo na ngai. Yambo ya kosala eloko moko, namonaki ete ezali mpenza na ntina mpo na ngai kosolola likambo liye na Premier ministre.

elobi Cardinal Fridolin Ambongo.

Lokola bokundoli, ezalaki na ebandeli ya sanza ya mwambe nde engumba Kwamouth, na ntaka ya kilomɛtrɛ 100 longwa na engumba-mokonzi Kinshasa, ezalaki esika oyo batomboki na mobulu kati na lisangá ya Teke mpe ya Yaka. Et wuta wana, ba acteurs sociaux nionso bazali ko sala, pembeni ya Gouvernement, oyo ezali kosala mpo na koluka ba solutions na crise oyo. Mission moko ya ba membres ya Gouvernement, ezalaki pe na Grand Bandundu mpo na koyeba plan ya matata oyo.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *