2 octobre 2023
Ville de Kisangani, RD Congo
Religion

Kisangani : ntina ya likambo ya mokolo ya eyenga eleki o lingomba Néo-Apostolique ezali lokuta (Eyano)

Na mituna-lisolo oyo epesami mokolo mwa mibale oyo (11 octobre 2022), na baninga na biso ya mosala ya Kis24.info, mokambi ya bopanzi sango ya lingomba Néo-Apostolique, nganga-nzambe Serge Mukadi, a yebisi ba fandi ya Kisangani, koleka nyonso, bandimi ya lingomba oyo, na mobulu mosalemaki mokolo ya lomingo (dimanche 9 octobre) na lisanga lia bango ya Makiso na Kisangani.

Engebene na ye, na bokeseni na makambo oyo epesameli, ezali nde ndeko moko ya lingomba na kombo ya Richard Nguya oyo, kolanda likambo ya libota na ye ememaki ye na bosembo, amekaki ko sakana mpe kolangwisa bilenge mpo na losambo ya mpiko, likolo ya kobanga ete lingomba ekofunda ye.

Ndeko yango azalaki na matata wana ya mibeko ya moto ye moko, mpo na likambo moko ya biloko mpe abandaki bizaleli ya kolangwa masanga mpe kofinga lingomba. Mpo na ye, ezali lingomba nde elingaki kofunda ye.

eyebisi Serge Mukadi, na ba ndeko ya Kis24.

Lokola ezwaki likambo yango, lingomba etindaki ba avocats mpo na kozwa yango.

Lingomba ya Néo Apostolique oyo bazalaki kotánga na mabe ezwaki nokinoki kosala ba avocats na yango mpo na komona likambo yango polele. Komona ba avocats ya lingomba na parquet, ezalaki na ntango wana nde ndeko asosolaki ete lingomba ezalaki mpamba.

ebakisi nganga-nzambe Serge Mukadi.

Lokola ayebaki mbeba na ye, Richard Nguya ayambolaki mpe asengaki bolimbisi epai ya Apostolo ya Etuka mpe bilenge.

Esengeli komikundola ete, mokolo ya eyenga, losambo esalemaki te na lingomba ya Néo Apostolique ya lisanga ya Makiso nsima na mobulungano oyo ememaki bilenge ya lingomba oyo na koboya losambo mpe kotumba mikuwa ya banzete ekufa liboso ya lingomba lia bango. Kowelana ezalaki makasi.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *